Bố bắt đầu trò chuyện với tôi nhưng tôi không chú ý lắm đến ông ấy, bởi vì tôi cảm thấy những con sâu đang trượt qua vài sợi lông đen của chichi của tôi, và chúng làm tôi nhột nhột kinh khủng. Vì tôi dang hai chân ra trên chân của bố, nên sau một lúc, tôi nhận thấy một số con bắt đầu chui vào hang nhỏ của tôi. Tôi rất sợ bố mắng nên tôi cố nhịn càng lâu càng tốt. Nhưng cảm giác nhồn nhột kỳ lạ khiến tôi vào trong buộc tôi phải di chuyển không ngừng trong lòng bố. Thêm vào đó, cái buồi của nó mỗi lúc một to và cứng hơn nên khi tôi ngọ nguậy thì nó lại càng lún sâu vào trong mông tôi.