Làm sao bạn dám nói với tôi điều này? tôi chỉ hỏi quái! , như bạn đã nói, bạn nghĩ rằng tôi có một cái lớn, à, tôi khuyên bạn nên xem nó để có thể nói xem tôi có thực sự lớn hay không, vậy thôi! Tôi đã tỏ ra hơi tức giận và xúc phạm trước mặt mẹ, và mẹ cảm thấy hơi có lỗi và nói với tôi được rồi con yêu, đừng giận, có thể con giải thích sai, mẹ hiểu điều đó còn tệ hơn, con trai, vâng con phải chỉ cho mẹ , cởi nó ra bây giờ, tôi hối hận! bạn có thực sự muốn cho tôi thấy không, tôi có một thành viên, cứng và béo, sắp nổ tung, và sau đó, hơi căng thẳng và quyết tâm.