Con cặc của tôi bắt đầu to ra khi anh không còn sức chống cự. Bây giờ tôi đang cố gắng đưa tay vào bụng, rốn và dưới rốn của Salwar. Cuộc chiến của anh ta bị trói chặt sau khi thắt nút. Nhưng cứ như thể một bóng ma đã ám ảnh tôi. Không do dự, tôi dang rộng chân anh ấy ra và bắt đầu di chuyển tay xuống. Tay bắt đầu đi vào bên trong mà không cần mở salwar nada. Những ngón tay của tôi bắt đầu chạm vào đám lông trên âm hộ của anh ấy. Anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy những ngón tay của tôi trên quần lót của anh ấy. Một cơn đau đầu khác bắt đầu chạy khắp cơ thể tôi.