Thực ra, tình yêu của chúng tôi được sinh ra từ đó, vẫn trường tồn. Rất khác với bất kỳ khác. Và tôi phải làm những điều với cô ấy mà trước đây tôi chưa bao giờ dám làm với một người phụ nữ khác. Tôi nghĩ cô ấy được sinh ra để trở thành một nữ hoàng trên giường. Để bắt đầu, tôi sẽ nói tên tôi là Dan, tôi 18 tuổi, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ với bố mẹ và em gái 22 tuổi Chavely. 8 năm trước chúng tôi chuyển đến ngôi nhà nhỏ này; chị tôi và tôi phải chia sẻ một trong hai phòng ngủ. Chỉ có một tủ quần áo lớn ngăn cách chúng tôi, nhưng không đủ để làm cho căn phòng trở nên độc lập.