nhưng sự xấu hổ có thể tiếp cận được của cô ấy như một bức tường mỏng ngăn cách giữa cô ấy và tôi. “Không có ai ở đây, sẽ không ai biết gì cả!” “Được rồi, đừng làm thế nữa!” “Đúng vậy, nó đã được chấp thuận. Chỉ một lần thôi!” Reina nhìn lên và mỉm cười. Sau đó, cô ấy đến và đứng bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy chiếc áo cánh của cô ấy và kéo mạnh, và nó hoàn toàn bị rách. Tôi nắm lấy mẹ cỡ 38 của cô ấy và bắt đầu bú. “Ờ … bình tĩnh đi anh rể … Em không đi đâu cả … Chết tiệt!” Tôi mở nút Gagra của anh ấy và đánh gục anh ấy. Reena nắm lấy con cặc của tôi, ngồi xuống và ngậm nó vào miệng và bắt đầu bú.