bạn đang ở đây và nếu bạn muốn một cái gì đó hãy gọi cho tôi và yêu cầu. Với điều đó, tôi bắt đầu chuẩn bị. Sau khi tôi chuẩn bị xong, cô ấy cũng sẵn sàng. Khi tôi bắt đầu rời đi, cô ấy bắt đầu nói – thưa ông, cho tôi tiền, tôi có việc. Tôi lấy ra một tờ 500 rupee và đưa cho Sony. Khi tôi đến vào buổi tối, tôi thấy anh ấy đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Tôi đã xem. Tôi hỏi anh ta – bạn đã ăn đồ ăn chưa? Cô ấy nói – có. Tôi đã thay đổi và trở lại. Tôi thậm chí chưa bao giờ chạm vào một chiếc Sony trước đây. Tôi thu mình lại và ngồi cạnh anh ấy.