Vivek- Ôi bạn thân yêu của tôi … bạn thật đáng yêu. Tôi nói xong thì anh ta dùng miệng tiến đến âm hộ tôi, bất ngờ đưa miệng vào âm hộ tôi và ngoạm lấy mông tôi. Tôi không thể xử lý được cuộc tấn công bất ngờ này. Sau đó, anh ấy bắt đầu liếm âm hộ của tôi. Tôi đã cố gắng ngăn anh ta lại nhưng không thành công. Tôi không biết, anh ấy biết sự bất lực của tôi. Điểm yếu lớn nhất của tôi là mèo liếm. Sau đó tôi không thể kiểm soát được bản thân. Mút âm hộ đã quá tôi không thể ngăn được cô ấy. Trong khoảng 10 phút bạn Chudu của bạn tôi liên tục bú âm hộ của tôi.