Tôi xoay sở để ngã, đi vào phòng tắm và rửa mình bằng nước lạnh. Sau khi rửa nó dễ dàng hơn nhiều. Sau đó tôi bắt đầu đi tắm. Sau đó, tôi mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm. Tôi hỏi – bây giờ tôi có nên đi không? Một số người nói rằng bạn có rất nhiều quyền lực và bạn có 5 quyền lực cùng một lúc. Tôi nói tôi có thể chấp nhận mọi người. Bạn đã giao dịch trước đây chưa? Khi tôi không nói gì để đáp lại anh ấy, anh ấy cũng nói – nói cho tôi biết… nói đi, trả lời? , có nhiều sức mạnh hơn trong chúng ta. Tôi hỏi lại – tôi có nên đi không?