Anh ấy cũng bắt đầu hôn lên môi tôi. Tôi luồn lưỡi vào miệng anh. Vì vậy, anh ấy bắt đầu mút lưỡi tôi như một cây kẹo mút. Tôi cũng mút lưỡi anh như một cây kẹo mút và nhắm mắt lại. Tất cả chúng tôi hôn nhau mãnh liệt trong khoảng 5 phút. Rồi anh đặt một tay lên ngực tôi. Anh ấy bắt đầu nghiền sữa của tôi. Do đó gợi cảm ‘ahhhhhhhhhh..’ Nó phát ra từ miệng tôi, và bằng một phép màu nào đó, tôi cũng đặt tay lên quần anh ấy. Vừa đặt tay vào con cặc của nó, tôi biết một cái gì đó rất to. Tôi cũng bắt đầu nóng người và bắt đầu cọ sát vào con cặc của anh.