nhưng không ảnh hưởng gì đến anh ta. Đánh thắng được 5-6 cái, mông Simi đỏ bừng lên. Simmi không hề nản lòng. Dù hôm nay tôi có đặt cược nhiều lần và đánh lâu cũng không hề hấn gì. Papa Re … thật là một cô gái. Tôi lại đặt con cặc của mình vào trong âm hộ của Simmi và bắt đầu đánh mạnh vào cô ấy. Những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay không giống như tên của vòi nước của tôi rơi xuống trong khi các nốt mụn phun ra hai lần. Tuy nhiên, Simi vẫn ủng hộ tôi. Tôi nói với Simmi – thôi nào. Simmi nhanh chóng đến gần tôi và bắt đầu nhảy ầm ĩ.