Bây giờ hai chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Trong một câu chuyện tương tự, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi cũng yêu em. Cô ấy đã giận tôi vì điều này. Anh ấy vừa chặn số của tôi. Tôi rất xin lỗi vì sai lầm của mình. Sau nhiều nỗ lực, tôi đã thành công trong việc cố gắng gây ấn tượng với chị dâu, nhưng bản thân tôi đã tự làm nản lòng những nỗ lực của mình. Những ngày đó đã trôi qua. Sau đó 5-7 ngày, anh ấy gọi và nói – làm sao anh có thể nghĩ về em theo cách này? Tôi đang hoàn thành mối quan hệ hôn nhân của mình với chồng với lòng trung thành hoàn toàn.