Cực phẩm làm tình cùng nữ nhân viên văn phòng, Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện mỗi sáng và tối và trong vài ngày, chúng tôi đã trao đổi số của nhau. Sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại trong một thời gian dài, nhưng đến tối tôi không thể nói được. Tối đến tôi phải phì cười nhớ lại chuyện ngày nào. Một ngày nọ, tôi nói với anh ấy Tôi muốn gặp anh. Lúc đầu anh ấy từ chối. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, tôi đã đề nghị cô ấy nói chuyện với tôi trong một cuộc gọi điện video. Vài ngày sau, cô ấy đồng ý làm như vậy. Vài ngày sau, chúng tôi cũng bắt đầu gọi điện video.