tôi có thể đã cố gắng đến nhà của Vipin Bhaiya để lấy cuốn sách. Cha tôi làm tài xế ở một thành phố lớn, và bất cứ khi nào ông đưa chúng tôi đi tham quan thành phố bằng ô tô, ông đều khuyến khích chúng tôi đọc các quảng cáo và bảng thông báo ở các văn phòng và cửa hàng của thành phố. Vì điều này, tôi đã có thể đọc tiếng Anh và tiếng Hindi tốt hơn các học sinh khác cùng tuổi. Được thúc đẩy bởi mong muốn có được cuốn sách, tôi Tôi bị kéo vào một cửa hàng Vipin Bhaiya. Tôi đã mất một thời gian dài để ngồi đó và đọc, và những khao khát trong lòng tôi bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt tôi.