Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó từ đó. Tôi nói – chị dâu, em hiểu lòng chị, nhưng anh trai em cũng ở đó chăm sóc chị, anh ấy sẽ chăm sóc chị. Vâng, tôi đồng ý với việc anh ấy uống rượu nhưng thậm chí không đánh nhau với bạn. Cô ấy nói – đúng vậy, và họ thậm chí không đánh nhau. Nhưng kể từ khi anh ấy bắt đầu uống rượu, đời sống tình dục của chúng tôi không vui vẻ chút nào. Trong hai năm đầu tiên, anh ấy đã cho rất nhiều niềm vui. Cô ấy cao 5 inch và tôi cũng hài lòng với điều đó. Rồi dần dần anh bắt đầu uống rượu và đến khuya. Vì vậy, anh bắt đầu cuộc sống không tình dục trong nhiều ngày.