Kể từ giờ phút này, anh lại là sinh viên của Học viện mại dâm! Miguel nghe thấy những tiếng xì xào tán thành xung quanh mình. Hãy sẵn sàng cho bữa tiệc làm lễ rửa tội! Sven ra lệnh. Miguel cảm thấy có những bàn tay nâng cậu lên khỏi mặt đất và mang cậu ra khỏi phòng. Khi họ đưa anh ấy vào phòng thay đồ, anh ấy tự hỏi bữa tiệc rửa tội sẽ như thế nào. Sẽ có quan hệ tình dục? Nếu bạn là một thằng khốn nạn, anh ấy tự trả lời. Tất nhiên là phải có tình dục, bạn vừa được nhận vào học viện gái điếm nơi hoàn toàn mọi thứ đều là về tình dục. Anh đi vào phòng thay đồ.