Chồng đi công tác, ở nhà con dâu được bố chăm sóc, và tôi đã đụ cô ấy thật mạnh trong kỳ nghỉ 3 ngày này. Tôi đã cho cô ấy bơi ở những vị trí khác nhau mỗi đêm cho đến khi kỳ thi của chúng tôi kéo dài một tháng. Tôi trả lời anh ta, tôi hỏi anh ta bạn đến từ đâu. Tôi nói với anh ta OK, gửi cho tôi ảnh của bạn. Anh ấy đã gửi một vài bức ảnh. Sau đó, tôi nói với anh ta bạn có thể cho tôi số điện thoại di động của bạn. Sau một thời gian, anh ấy gửi cho tôi số của tôi. Khi tôi gọi cho cô ấy, tôi nghe thấy một giọng nữ. Tôi hỏi bạn có muốn được phục vụ không.