Đó là cách chúng tôi quan hệ tình dục qua điện thoại hàng đêm và làm tình bất cứ khi nào có cơ hội. Chúng tôi là bạn thời đại học và bạn gái của anh ấy là Sona. Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, chỉ có hai chúng tôi biết. Nhưng có một thử nghiệm bên trái. Đó là một ngày nọ, ba người bạn của chúng tôi, tôi Sona và Alpana, đang ở nhà tôi. Chỉ có mẹ tôi ở nhà. Sau đó mẹ tôi đến nhà dì tôi ở bên cạnh và Sona đang nói chuyện với Sunny trên điện thoại của tôi. Cô ấy nói với Sunny rằng không có ai ở nhà. Vì vậy, Sunny nói rằng anh ấy sẽ đến.