Tôi giải thích rằng cô ấy sẽ thích nó. Hơn nữa, Shanaya cũng bắt đầu làm như vậy. Vì vậy, khi sự căng thẳng bắt đầu đến với con cặc của anh ấy, anh ấy đã yêu cầu Shanaya đưa con cặc vào miệng anh ấy nhưng Shanaya từ chối và nói đồng ý. Vì vậy, anh ta bỏ tôi lại và chỉ cho Shanaya mở một miếng trầu – nhìn xem, nó trông bẩn ở đâu? Bạn có ngửi thấy mùi gì đó không? Vì vậy, Shanaya đã từ chối. Sau đó, khi anh ấy hỏi tôi, tôi cũng sụt sịt và từ chối. Sau đó anh ta nói – không có chất bẩn trên con cặc của tôi, không có mùi của bất kỳ loại nào.