Tôi đang nghĩ ai đó cũng nên đặt một con cặc như thế vào trong âm hộ của tôi. Bây giờ chú sắp đụ chú. Tôi cũng đang mân mê âm hộ của mình thật mạnh. Đó là khi tất cả nước ra khỏi âm hộ của tôi. Đùi của tôi hoàn toàn ướt. Tôi trở lại từ đó một lần nữa. Tôi đi vào phòng tắm, rửa âm hộ của tôi, và nằm xuống giường. Rồi tôi nằm xuống và suy nghĩ. Tôi đang nghĩ ước gì tôi cũng có một con cặc trong âm hộ của mình. Tôi bắt đầu nghĩ về Sameer. Tôi không lấy tinh ranh của Sameer. Nghĩ đến đây, tôi ngủ thiếp đi. Sau đó, khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, tất cả những gì tôi nghĩ đến là chudai của Mami.