Hina đang học đại học như thế nào? Trong khi nghĩ về những điều đó, tôi đã đến trường đại học của cô ấy. Khi tôi vào trong, tôi thấy một chàng trai và một cô gái đang nói chuyện. Cũng có những chàng trai và cô gái đang vui vẻ với lý do trò chuyện. Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi đã nghĩ rằng em gái tôi không phải như thế này, tất cả những điều này sẽ không có tác dụng. Khi tôi đến lớp của cô ấy … Hina không có ở đó, tôi hỏi cô gái – Hina ở đâu? Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không đến trường đại học hôm nay. Nghe điều này, tôi hoàn toàn ngạc nhiên.