Sau khi chơi với họ một lúc, cô ấy đưa họ đến nhà cô ấy và từ biệt tôi. Anh trai chodu của tôi, em gái tôi tên là Rajshree (đã thay đổi). Rajshree hơn 19 tuổi. Cô ấy sắp bắt đầu học đại học. Con số này không nhiều hơn hiện tại, nhưng chỉ mới được ba tháng. Khi tôi đưa em gái đến trường, tôi thường nhìn thấy những nơi vắng vẻ trên đường đi. trường của em gái tôi cách đó một km. Đó là lý do tại sao tôi đã lấy anh ta rất nhiều lần. Khu vực tôi đang nói đến trước đây nằm ngay giữa con đường trường học. Một con đường bị hỏng nằm bên trong từ đường chính.