Cô ấy bắt đầu nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ anh ta có thông tin về việc trả tiền để xin việc với cảnh sát, tôi đã nói chuyện với cả hai cô gái bằng tiếng Anh và hoàn thành các thủ tục liên quan đến hộ chiếu. Khi tôi rời đi, Nilofar đã hỏi số điện thoại của tôi và nói với tôi rằng anh ấy có thể liên hệ với tôi nếu anh ấy cần thêm bất kỳ thông tin nào về việc này. Cô ấy buộc tôi phải rời đi để lại 500 rupee trên bàn của tôi. Tôi tiếp tục từ chối, nhưng anh ấy không bao giờ trả lại tiền cho tôi. Cả hai đều rời đi. Tối hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn trên WhatsApp.