Đáng tiếc là hậu duệ của các vị thần ít nhiệt tình như vậy, đặc biệt là khi dòng máu từ đỉnh Olympus cũng phải chảy giữa chúng ta. – – Ôi chúa tể. Bạn biết rằng nếu chúng ta không viên mãn cuộc hôn nhân mà dòng dõi cao quý của chúng ta bắt buộc chúng ta, thì đó không phải vì thiếu tình yêu mà vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và bạn đã không yêu cầu tôi điều đó.- Ptolemy đã dập nước .- Thôi, bây giờ! em hỏi anh!.- Rồi anh bình tĩnh hơn nói.- Em biết không? Họ đã nói với tôi rằng họ đã nhìn thấy bạn tán tỉnh một sĩ quan bảo vệ. Tôi cho rằng bạn muốn điều tốt nhất cho anh ấy.